Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Essai de lexicographie sur la terminologie d'une station d'épuration d'eau

Kerckhove, Marie-Claire van
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken,
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 174
Pagina's: 180

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biowetenschappen , milieu , water
taal: Frans, Nederlands