Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques: terminologie

Reminrichtingen van automobielen en van hun aanhangers: terminologie
Commissie
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1979
Reeks: NBN
Reeksnummer: R01-018

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek , transport
taal: Frans, Nederlands