Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

La terminologie de l'embrayage dans les voitures de tourisme

glossaire critique français-néerlandais
Wintein, Jan
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 197+
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 168
Pagina's: 263

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: menselijke behoeften , techniek , toerisme en reizen , transport
taal termen: Frans, Nederlands