Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Essai de terminologie comparée (français-néerlandais) du vocabulaire du football sur base d'extraits de presse

Parijs, Frank van
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1976
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 99

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften
taal: Frans, Nederlands