Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Ein Beitrag zur Terminologie der Kommunikationswissenschaft

die Terminologie (Englisch-Deutsch-Niederländisch) der Aussagenanalyse
Vlaeminck, Walter
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1976
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 104
Pagina's: 198

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: communicatiewetenschap en -techniek , kennis
taal: Duits, Nederlands