Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Paper: vocabulary with translations (English, French, German)

Papier: verklarende woordenlijst met vertalingen (Engels, Frans, Duits)
Normcommissie 316 01
Delft: Nederlands Normalisatie-instituut, 1975
Editie: 2
Reeks: NEN
Reeksnummer: 3376

Vindplaats(en)
- Hogeschool Zuyd Maastricht: 676(038)=004 (niet uitleenbaar)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: pulp- en papierfabricage , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands