Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Glossaire critique de la terminologie dans le domaine des instruments chirurgicaux (français-anglais-néerlandais)

Sickel, Jean-Jacques vander
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1975
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 84
Pagina's: 56

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Engels, Frans, Nederlands