Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Papier: terminologie

Papier: terminologie
Commissie
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1974
Reeks: NBN
Reeksnummer: Q01-001
Pagina's: 38

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: pulp- en papierfabricage , techniek
taal: Frans, Nederlands