Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Essai de lexicographie différentielle

contribution à la terminologie (français-néerlandais) des cosmétiques et des soins de beauté
Cocker, Anne-Marie de
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1974
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 59
Pagina's: 215

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: kleding en persoonlijke verzorging , menselijke behoeften
taal: Frans, Nederlands