Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Essai de lexicographie différentielle

contribution á la terminologie (fr.-all.-néerl.) du football
Willems, Paul
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1974
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 73
Pagina's: xx + 112

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften
taal: Duits, Frans, Nederlands