Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Deutsch-niederländisches Glossar zur Terminologie in der Walzdrahtverarbeitung

Bezeichnungen der Drahteigenschaften
Molly, Martin
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1973
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 42
Pagina's: 278

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: techniek
taal: Duits, Nederlands