Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Essai de lexicographie différentielle

contribution à la terminologie française-néerlandaise des conventions internationales de pêche-limitée aux zones maritimes
Thiel, Anne-Marie
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1973
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 48
Pagina's: 175

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biowetenschappen , culturele en sociale wetenschappen, recht , visserij
taal: Frans, Nederlands