Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Essai de lexicographie différentielle: contribution à la terminologie (français-néerlandais) de l'imprimerie

le matériel de composition typographique
Verstichel, Danielle
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1973
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 50
Pagina's: 226

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Frans, Nederlands