Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à une étude comparative de la terminologie technique en français et en néerlandais, employée dans la présentation des budgets de l'état belge

Bosscher, Luc de
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1972
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 4
Pagina's: viii + 151

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Frans, Nederlands