Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à une étude comparative de la terminologie saussurienne

français-néerlandais
Scheirsen, Dirk
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1972
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 28
Pagina's: vii + 80

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Frans, Nederlands