Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie de la réproduction photographique et héliographique (Ière partie)

Terminologie van de fotografische en heliografische reproductie (Ie deel)
Commissie
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1953
Reeks: NBN
Reeksnummer: 289
Pagina's: 5

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: fotografie , kunst , techniek
taal: Frans, Nederlands