Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Etude terminologique

satellite communications - télécommunications - satellietcommunicatie
Dekervel, Ilse
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 2004
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken
Pagina's: 84

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 3419


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: kennis, massacommunicatie
taal: Engels, Frans, Nederlands