Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zakboek gerechtstolken in strafzaken en vreemdelingenzaken

omzetting naar het Belgische rechtssysteem
Cuppens, Kevin
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 2001
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken
Pagina's: 82

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 3132


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands