Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Mona Lisa: database for a multifunctional electronic dictionary

trilingual and explanatory lexicon English-Dutch-French
Deblond, Sylvie
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 1989
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 0837


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Engels, Frans, Nederlands