Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Mona Lisa: database for a multifunctional electronic dictionary

bilingual and explanatory lexicon Dutch-English of stock exchange terminology (Options)
Geerts, Frieda
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 1989
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 0943


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Engels, Nederlands