Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lichtarmaturen: lexicon Nederlands-Frans

Lexique néerlandais-français de termes techniques sur l'éclairage des manuels de Zumtobel
Baetens, Inge
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 1998
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken
Pagina's: 188

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 2426


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: techniek , verlichtingstechniek
taal: Frans, Nederlands