Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Taxation: a comparative study of taxation terminology

Electronic dictionary Dutch - French - English - German ( volume: Dutch - English )
Vandesande, Vanessa
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 1995
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken
Pagina's: 168

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 1985


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Engels, Nederlands