Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologia basica del futbol

Palmans, Gerd
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 2000
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken
Pagina's: 135

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 2843


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften
taal: Nederlands, Spaans