Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Etude terminologique sur les matériaux de construction

Dictionnaire électronique; lexique explicatif et traductif néerlandais - français
Verstraeten, Sophie
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 2001
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken
Pagina's: 27

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 3085


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: bouwtechniek , techniek
taal: Frans, Nederlands