Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Taxation: a comparative study of taxation terminilogy

Electronic dictionary: Dutch - French - English - German ( Volume: Dutch - English )
Wenselaers, Hilde
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 1995
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken
Pagina's: 169

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 2014


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Engels, Nederlands