Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Supernova terminology

Lexicon English-Dutch
Baert, Yves
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 1997
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken
Pagina's: 81

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 2246


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Engels, Nederlands