Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Data Base for a multifunctional and electronic dictionary

explanatory and trilingual dictionary English-Dutch-French of economic terminology (Auditing)
Caster, Chantal De
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 1989
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 0828


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Engels, Frans, Nederlands