Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Distributed multimedia. Technologies, applications and opportunities in the digital information industry: A guide for users and providers

Partial translation into Dutch with glossary
Tack, Véronique
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 1998
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken
Pagina's: 127

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 2380


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: kennis, massacommunicatie
taal: Engels, Nederlands