Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vlaamse voetbaltaal?

Van corpus tot beredeneerd lexicon
Bouten, Christophe
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 1999
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken
Pagina's: 155

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 2607


publicatietype: bibliografie
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften
taal: Nederlands