Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Proyecto bilingue sobre los residuos domiciliaros

Lexicon Spaans-Nederlands
Gijbels, Chantal
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 1994
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 1698


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biowetenschappen , menselijke ecologie en milieu
taal: Nederlands, Spaans