Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexico bilingue sobre la depuracion del agua

Lexicon Spaans - Nederlands
Croimans, Hilde
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 1995
Reeks: Diss. Vertalers en Tolken
Pagina's: 97

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 1866


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: water
taal: Nederlands, Spaans