Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Taal van het jaar twee

Kroniek van het Nederlands in 2002
Boon, Ton den
Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 2002
ISBN: 90 6648 988 X
Pagina's: 123

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Faculteitsbibliotheek Letteren Aggregatie: 5113 BOON 02


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands