Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De taal van het jaar

tweehonderdvijftig woorden die het aanzien van 2001 bepaalden
Sanders, Ewoud
Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen, 2002
ISBN: 90 2040 198 X
Pagina's: 79

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 I-i 014
- Vrije Universiteit Amsterdam: TV.50688.-


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands
register: ja