Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De taal van het jaar

De nieuwe woorden en uitdrukkingen van het jaar 2002
Sanders, Ewoud
Amsterdam/Rotterdam: Prometheus/NRC Handelsblad, 2003
ISBN: 90 4460 229 2
Pagina's: 94

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 I-i 012 B
- Vrije Universiteit Amsterdam: TV.50689.-


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands
register: ja