Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De taal van het jaar

De nieuwe woorden en uitdrukkingen van het jaar 2003
Sanders, Ewoud
Amsterdam/Rotterdam: Prometheus/NRC Handelsblad, 2004
ISBN: 90 4460 412 0
Pagina's: 126

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 I-i 017
- Vrije Universiteit Amsterdam: TV.51328.-


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands