Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technische productdocumentatie: Woordenlijst: Deel 2: Termen voor projectiemethoden (ISO 10209-2:1993)

Technical product documentation: Vocabulary: Part 2: Terms relating to projection methods (ISO 10209-2:1993)
NNI
S.l.: NNI, 1996
Pagina's: 7

Vindplaats(en)


publicatietype: normen en standaarden
onderwerpsindeling: techniek
taal: Nederlands