Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Ordeningsregels voor gegevens in de bouw: Termen, definities en algemene regels

Information system for the building field; Terminology definitions and general rules
NNI
S.l.: NNI, 1996
Pagina's: 8

Vindplaats(en)
- Hanzehogeschool Groningen HanzeMediatheek: Techniek NEN 2660 (Normbladen) (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: normen en standaarden
onderwerpsindeling: bouwkunde , bouwtechniek , techniek , veiligheidstechniek
taal: Nederlands