Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Waardebeheer, Waarde-analyse, Woordenlijst van functie-analyse; Deel 1: Waarde-analyse en functie-analyse

Value Management, Value Analysis, Functional Analysis vocabulary: Part 1: Value Analysis and Functional Analysis
NNI
S.l.: NNI, 1996
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN-EN 1325-1
Pagina's: 14

Vindplaats(en)
- Hanzehogeschool Groningen HanzeMediatheek: Techniek NEN-EN 1325-1 (Normbladen) (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: normen en standaarden
taal: Nederlands