Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vertaalwetenschap

een terminologische databank
Moors, Bart
Antwerpen: Lessius, 1993
Pagina's: 50 records

Vindplaats(en)
- NedTerm bibliografie


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Engels, Nederlands