Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Wijn

een terminologische databank
Poot, Caroline
Antwerpen: Lessius, 2004
Pagina's: 133 records

Vindplaats(en)
- NedTerm bibliografie


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , drankentechnologie , gewassenteelt en tuinbouw (incl.land- en tuinbouw) , landbouw en veeteelt , techniek
taal: Italiaans, Nederlands