Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prisma lexicon van de Nederlandse taal

Sikkema, Tialda
Utrecht: Het Spectrum, 2001
ISBN: 9027471908
Pagina's: 158

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands