Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie van de indirecte belastingen in federaal België

een terminologische databank
Liemance, Sandrine & Lepage, T.
Brussel: ILMH, 2002

Vindplaats(en)
- Centre de Terminologie - CTB


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , culturele en sociale wetenschappen, ecologie (planten en dieren,excl. mensel.ecologie) , overheid
taal: Nederlands