Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Archiefterminologie (AT2)

Nederlandse versie van de Terminologie archivistique en usage aux Archives de l’Etat en Belgique (1994) aangevuld met lijsten van redactionele vormen, ontwikkelingsstadia en uiterlijke vormen uit Archiefterminologie (1990) en met verwijzing naar Archiefte
Coppens, Herman
Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2004
UDC: 930.25 <038> & <06> : 930.25 <493> <06>
Reeks: Miscellanea archivistica
Reeksnummer: Manuale 49
Pagina's: 229

Vindplaats(en)
- K.U. Leuven Centrale Bibliotheek Tabularium: 930.25 (038)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: archiefwetenschap , kennis
taal: Nederlands