Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het klokkenlexicon

handboek voor de terminologie van klokken en horloges
Zeeman, Jaap
Zwolle: Waanders, 2003
ISBN: 90-400-8881-0
Pagina's: 317

Vindplaats(en)
- Koninklijke Musea Kunst Geschiedenis: CE 14098 P
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: normaal uitleenbaar


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands