Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie verdedigingswerken

inrichting, aanval en verdediging
Kamps, P. J. M. & Weber, C.
's-Gravenhage: Stichting Menno van Coehoorn, 1999
ISBN: 90-9013382-8*
Pagina's: 99

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 IX 003
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5156728 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: oorlogsvoering , oorlogswapens , techniek
taal: Nederlands