Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zestalige alfabetische lijst van trefwoorden inzake onderwijs en opvoeding

Ministerie van onderwijs. Bestuur gemeenschappelijke diensten voor onderwijs
Brussel: Ministerie van onderwijs. Bestuur gemeenschappelijke diensten voor onderwijs, 1988
Pagina's: 28

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 213


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands