Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie van de beroepsopleiding

basisbegrippen
Cedefop
BErlijn: Cedefop, 1987
ISBN: 92-825-7755-4
Pagina's: 96

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01 156 B MAG
- Technische Universiteit Delft: 22401359 (normaal uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: beroepsonderwijs en opleiding , onderwijs
taal: Nederlands