Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bulletin de terminologie, Terminologie-Bulletin, Bollettino di terminologia, Terminologiebulletin

Commission of the European Economic Community
Luxembourg: Office de publication,
ISBN: ISSN: 0250-5797

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM: TS 5642 (niet uitleenbaar, wel fotokopie)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: Ts * T 9(1966) -41(1982)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands