Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Juridisch lexicon Spaans-Nederlands met tal van politieke, diplomatieke en institutionele termen uit Spanje en Latijns-Amerika en speciale aandacht voor termen uit de wereld van ontwikkelingssamenwerking

Lexico juridico Español-Neerlandes con gran número de términos políticos, diplomáticos e institucionales de España y América y con especial atenció;n a la terminología de la cooperación al desarrollo
Boutmans, Eddy
S.l.: S.n., 2005
ISBN: 90-809471-1-3

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Groningen: i421 NASLAG 2.1 Spa. (niet uitleenbaar, wel fotokopie)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.07 VI 004


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, overheid , politieke instellingen en organisaties
taal: Nederlands, Spaans