Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technisch Engels woordenboek

Nederlands-Engels
Graus, J.M.A.
Houten: Wolters-Noordhoff, 2004
ISBN: 90-01-34361-9
Editie: 5
Pagina's: 243

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 1014182 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Engels, Nederlands